Om Parken

Styrelsen


Ordförande: Börne Thorstensson

Vice ordförande: Åke Almqvist

Sekreterare: Ann-Sofie Birgersson

Kassör: Johnny Svensson

Ledamot: Ewald Strandberg

Ledamot: Lars-Ivar Engdahl

Ledamot: Alvar Johansson

Ledamot: 

Suppleant: Mirjam "Mia" Ljung

Suppleant: Bengt-Göran Nilsson

Historia


Föreningen Åseda Folkets Park bildades 1912. Samma år byggdes en första samlingslokal som kom att kallas "kaffehuset" av virket från en gamal dansbana i Björkåkra. Järnvägsarbetare byggde, på sin fritid, staket och dansbanan.


Den 6/8 1913 redovisades resultatet efter den första Ohlsmässofesten, nettot blev 663 kronor och 78 öre. Inträdet det året kostade 25 öre.


1921 byggdes en dansbana under tak vilken även fungerade som möteslokal vissa tider. Även elbelysning installerades detta år.


1924 byggdes den gamla entrén, vid Björkåkravägen, medan den nya och större entrén vid Trädgårdsgatan byggdes 1945.


1928 sprängdes en brunn, 16 meter djup.


1930 fick kaffestugan en glasveranda. Samma år bildades den första dansorkestern i Åseda, den kom att heta "Paolini", och bestod av Elis Bernström på saxofon och klarinett, Oskar Karlsson på dragspel, Gustav Franzén på fiol, David Bohman på bastuba, Erik Franzén på trummor och Helge Franzén på trumpet.


1933 beslutade föreningen om intäde i Folkparkenas Centralorganisation.


1935 byggdes en teaterscen men den fick inte det nuvarande taket över åskådarna förren 1951.


1946 köpes en skulptur in, föreställande en dragspelare samt två gäss och en gåsapås. Konstnären kommer fårn Gemla.


1965 byggdes en ny dansbana, som fick namnet "Rondellen", efter att den gamla kaffestugan brunnit.


1978 anlades en bangolfbana i anslutning till Folkets Park.


1979 hölls Folkparkskongress, och Åseda Folkets Park tilldelades utmärkelsen "Årets Folkpark".


1981 renoverades rondellens serveringsrum och kök efter en brand. Även huvudentrén vid Trädgårdsgatan fick nytt utseende.


Lagom till 70 års jubileet 1982 smyckades Folkets Park med ett konstverk av Torsten Treutiger från Täby. Konstverket har åtta sidor och behandlar olika ämne på varje sida, Olofslegenden, 1927 års affischtext, Järnvägen, Skogsbruket, Glasindustin, Träindustin, Gjutjärnsindustrin, Kommunen och Verdandi.